Mẫu website tin tức 02

Nền tảng web: Wordpress, Loại web: Mẫu website tin tức Giá: 500,000

Mẫu website tin tức, tạp chí 002

Nền tảng: Wordpress

Phiên bản: 5.2.4.vi

Hổ trợ chỉnh sửa: .

Hổ trợ giao diện di động: .

Video Demo

...

 

I. Một số hình ảnh mẫu giao diện:

Màn hình trang chủ:

Mẫu web tin tức, tạp chí, blog

Hình ảnh một số trang khác

 

 

Click vào phần xem demo (xem thực tế) để trải nghiệm mẫu giao diện website

Giao diện quản lý trực quan, kéo thả và chỉnh sửa trên vùng và blog

Xem thêm hướng dẫn sử dụng tại: Hướng dẫn sử dụng

Mẫu website tin tức 02
Giá:  500,000 đ