Gói email chuyên nghiệp cho tên miền

emal-pro1
19,000/tháng
Email Pro 1
 • Phí khởi tạo: Miễn phí
 • Địa chỉ email 1 email
 • Dung lượng 1 GB
 • Danh cho 1 tên miền
 • Mail list 1
 • Băng thông: Không giới hạn
emal-pro2
49,000/tháng
Email Pro 2
 • Phí khởi tạo: Miễn phí
 • Địa chỉ email 5 email
 • Dung lượng 5 GB
 • Danh cho 1 tên miền
 • Mail list 5
 • Băng thông: Không giới hạn
emal-pro3
109,000/tháng
Email Pro 3
 • Phí khởi tạo: Miễn phí
 • Địa chỉ email 10 email
 • Dung lượng 10 GB
 • Danh cho 1 tên miền
 • Mail list 10
 • Băng thông: Không giới hạn
emal-pro4
179,000/tháng
Email Pro 4
 • Phí khởi tạo: Miễn phí
 • Địa chỉ email 20 email
 • Dung lượng 20 GB
 • Danh cho 1 tên miền
 • Mail list 20
 • Băng thông: Không giới hạn
emal-pro5
365,000/tháng
Email Pro 5
 • Phí khởi tạo: Miễn phí
 • Địa chỉ email 80 email
 • Dung lượng 80 GB
 • Danh cho 1 tên miền
 • Mail list 80
 • Băng thông: Không giới hạn
emal-pro6
499,000/tháng
Email Pro B 1
 • Phí khởi tạo: Miễn phí
 • Địa chỉ email 150 email
 • Dung lượng 120 GB
 • Danh cho 3 tên miền
 • Mail list 100
 • Băng thông: Không giới hạn
emal-pro7
699,000/tháng
Email Pro B 2
 • Phí khởi tạo: Miễn phí
 • Địa chỉ email 300 email
 • Dung lượng 180 GB
 • Danh cho 5 tên miền
 • Mail list 120
 • Băng thông: Không giới hạn
emal-pro8
999,000/tháng
Email Pro B 3
 • Phí khởi tạo: Miễn phí
 • Địa chỉ email 500 email
 • Dung lượng 250 GB
 • Danh cho 7 tên miền
 • Mail list 150
 • Băng thông: Không giới hạn